1937

10759 Rationell skidträning

Rationell skidträning.

Upptagning Armé- Marin- och Flygfilm.

Ledare Olle Rimfors.

Foto Per Flood.

Redigering kapten Bertil Carlson.

Skidpatrull ute på fjället, kastar sig i liggande skjutställning, övergår sedan till övning i formell slätmarksteknik, övning i fyrkantsspår, löpning utan stavar, riktningsändringar, trampsväng på bakändarna, trampsväng påframändarna, fartökning, ytterskär på inre skidan, innerskär på yttreskidan, övning i förmågan att underhålla rytm och fart under riktningsändringar, vändning på stället, trampvändning på bakändarna, trampvändning på framändarna, lappkast framåt, lappkast bakåt, hoppvändning, växelvis stavföring, samsidig stavföring s k stakning, fartökning medelst orgeltrampning, även i småvågig ojämn terräng, saxning över höjdhinder, hukning under kryphinder, baktrång hake dvs käppar vid spåret markerar trånga passager, framtrång hake, kort och lång vertikal, lång och kort baktrång hake, zick-zack i dike, därefter övergår gruppen till formell utförslöpningsteknik, öppen övningsbacke, åkning rakt utför, balansövningar, trampsvängar på bakändarna, och framändarna, fartökande ytterskärsväng, och innerskärsväng, hoppsväng, skridskolöpning, bromsning, halv snöplog s k stämbromsning, snöplogsväng, stämkristiania, parallellkristiania, utförstekniken provas i trånga passager utmärkta med käppar, kort zick-zack, och lång, stämkorridor, hårnålskurva, kort vertikal, och lång, därefter tillämpning i terräng med utrustning och under olika förhållanden, löpning i ospårad snö, uppför och utför fjällsluttningar.

Svartvit, stum, med texter,
22 min.